Ebbe Salomonsen

Ebbe Salomonsen

Medlem siden: 1970erne


Jeg har været medlem siden engang i 70-erne, men var ikke aktiv i klubben. Jeg er nu aktiv i klubben, nu er klubben med til at give nye påvirkninger på mine billeder.


Min interesse for ”udtryk” blev skabt i min barndom,  billeder såvel foto, malerier, plakater og gode reklamer. Et andet område der i den grad fascinerede mig var værktøj fra håndværk, maskiner der skab til at udfører eller fremstille bestemte ting. Arkitektur og indretning har haft min interesse fordi  der blev skabt noget som var spændene, fascinerende og utroligt.


Et kamera en cykel eller en travetur så er der muligheder for at der kommer et motiv med hjem.


Et motiv jeg møder i hverdagen. Det kan være enkelt eller indeholde en historie som kan sendes videre i en sammenhæng. I mange år har jeg taget billeder til artikler til lokalblad, af begivenheder eller af ting der skulle dokumenteres. Jeg bruger kameraret og motivet til at formidle min vinkel  på hverdagen.