Bliv Sponsor

Esbjerg Fotoklub har brug for din støtte!

Esbjerg Fotoklub er en del af Esbjergs bredt funderede kulturliv med et  naturligt fokus på de kunstneriske aspekter af moderne fotografi. Klubbens ”flagskibsaktivitet” er den årligt tilbageværende internationale fotoudstilling, som giver medlemmerne lejlighed til at måle sig med store internationale fotografer. Klubben arbejder på at udbygge især denne aktivitet og gøre den mere omfattende for derigennem både at øge synligheden og at give byens borgere endnu bedre adgang til at stifte bekendtskab med og nyde det ypperste af nutidig fotokunst.

Den sociale dimension af klubbens virke udmønter sig på flere måder. Dels er klubben mødested for interesserede uanset baggrund, alder, køn eller nationalitet. Dels har klubben i de senere år arbejdet målrettet på at øge medlemsskabet blandt unge og yngre borgere. Endelig understøtter klubben flere især kommunale aktiviteter til fremme af et godt samliv i byen.

For at opretholde og udbygge alle disse aktiviteter har klubben lejlighedsvist og med taknemmelighed modtaget støtte fra private fonde. Du er velkommen til at kontakte klubben, hvis du ønsker at erfare mere om aktiviteterne eller understøtte specifikke initiativer.